logo av horror

Beste leden,

Op maandag 24 april jl. vond de jaarvergadering van AV Horror plaats in de kantine van de vereniging.

Zie hieronder de uitgewerkte conceptnotulen en andere agendastukken van de vergadering.

Klik hier voor een foto-impressie van de ALV: https://www.facebook.com/pg/avhorror/photos/?tab=album&album_id=621153928074730

Notulen jaarvergadering AV Horror 24 april 2017

Verslag jaarvergadering 2016

Organogram 27032017

Beleidsplan 2017 (concept)

Eventuele vragen of opmerkingen hierover kunnen worden gemaild naar de secretaris:  secretaris@avhorror.nl

Met sportieve groet,
Bestuur AV Horror