skip to Main Content

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de sportorganisatie een functie te vervullen. Daarom doorlopen we één of meerdere van onderstaande stappen met nieuwe vrijwilligers:

  1. Een kennismakingsgesprek.
  2. Eventueel referenties checken.
  3. Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen, dat wordt elke 3-5 jaar herhaald.
  4. De begeleider is lid van de bond en als dat niet kan, moet de begeleider een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt deze onder het tuchtrecht van de bond en is hij/zij daarvan op de hoogte.
  5. De begeleider is bekend met de gedragsregels en ondertekent deze.
Back To Top