skip to Main Content
Bestuur
Voorzitter
Maria Poiesz (ad interim)
voorzitter@avhorror.nl
Secretaris
Roelof Frankena
secretaris@avhorror.nl
Penningmeester
Klaas Jan Wiersma
penningmeester@avhorror.nl
Algemeen bestuurslid
Sandra Jaspers
bestuur@avhorror.nl
Jeugdzaken

jeugdzaken@avhorror.nl

Algemeen Bestuurslid/Uniek Atletiek
Maria Poiesz
uniekatletiek@avhorror.nl
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie (Activiteiten)

Mariëtta ten Bloemendaal, Liesbeth Stornebrink, Sandra van Gaal en Suzanne Kuijt.

 

Binnen AV Horror hebben wij een activiteitencommissie jeugd. Een groep betrokken ouders die zich samen met de jeugdtrainers inzet voor verschillende activiteiten naast de reguliere trainingen. Deze activiteiten zijn gericht op de mini pupillen t/m A junioren en zullen gecommuniceerd worden via de diverse app groepen. Mocht je willen meedenken of om een andere reden contact met deze commissie willen opnemen dan kan dat via:

jeugdcommissie@avhorror.nl

Ledenadministratie
Sandra van Gaal
ledenadministratie@avhorror.nl
Sponsoring/PR
Durk Douma
sponsoring@avhorror.nl
Trainingscoördinatie
Trainerscoördinator Loopgroepen
Vacant
Trainerscoördinator Jeugd

Sjantel Busman (pupillen) en Ellen Boersma (junioren).

jeugdtrainers@avhorror.nl

Organisatie clinics
clinic@avhorror.nl
Jeugdtrainers AV Horror

Marrit Oosterbaan, Fimme Busman, Tess Jaarsma, Annika di Pietro, Douwine Tolsma, Sander de Haan en Sjantel Busman.
jeugdtrainers@avhorror.nl

Baanwedstrijdcommissie (BWC)
Secretariaat BWC
bwc@avhorror.nl
Klik hier voor  eigen pagina van de BWC
BWC-Leden
Margriet de Groot, Jan Dirk Kooi, Abe Schuurmans, Sue Yin Hofstee en Liesbeth Hijlkema.
Organisatie Wegwedstrijden

wwc@avhorror.nl

Ilona Kruis
Frank Klasen
Paul Clement
Lange Afstands Clubcompetitie (LAC)
Gerald Hoogeveen
lac@avhorror.nl
Vrijwilligerscoördinator
Vacant
vrijwilligers@avhorror.nl
Kantine commissie
Harry Zwanenburg
kantine@avhorror.nl
Schoonmaakcommissie
Marga Zwanenburg
Materiaal/Accomodatie
Vacant
Beheer Website Algemeen
Bas de Best
Paul Clement
websitebeheer@avhorror.nl
Beheer Facebook
Paul Clement
Back To Top