skip to Main Content

vertrouwenscontactpersonen

AV Horror wil voor al haar leden en betrokkenen een sportieve en plezierige vereniging zijn. Iedereen die bij AV Horror sport of werkt, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Dat kan als iedereen zich sportief gedraagt en elkaar met respect behandelt.

Soms lopen, in onderlinge verhoudingen, dingen soms anders dan gewenst. Denk bijvoorbeeld aan pesten, treiteren, intimideren, manipuleren, schelden, iemand buiten sluiten, agressie of geweld, slaan, schoppen, spugen. Hieronder valt ook discriminatie. Het betreft feitelijk alle vormen van machtsmisbruik. Een bijzondere ongewenste omgangsvorm is de seksuele intimidatie, ongewenst aanraken, seksueel getinte opmerkingen, aanranding of verkrachting. Als iemand over jouw grens gaat waardoor je je onprettig voelt dan heet dat een ongewenste omgangsvorm.

AV Horror tolereert geen ongewenste omgangsvormen.

Het bestuur heeft eind 2017 besloten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verlangen van iedereen die in zijn functie in de vereniging in aanraking komt met minderjarigen. Dit betreft (assistent) jeugdtrainers, vaste vrijwilligers binnen de jeugdafdeling.
Onze jeugdtrainers en vaste vrijwilligers dienen van onbesproken gedrag te zijn.

Met ingang van april 2018 zijn er door het bestuur twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld om aandacht te schenken aan ongewenste omgangsvormen en meldingen te behandelen. Zij hebben hiervoor een training gevolgd en zijn gecertificeerd door de NOC*NSF.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met ongewenste omgangsvormen (grensoverschrijdend gedrag). De vertrouwenscontactpersoon fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De vertrouwenscontactpersoon is géén hulpverlener. Ze biedt een luisterend oor, geeft advies in welke procedure te volgen en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.
De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind is om de inhoudelijke begeleiding te geven. De vertrouwenscontactpersoon gaat strikt vertrouwelijk om met alle informatie en doet niets buiten jouw toestemming om.

De vertrouwenscontactpersonen van AV Horror zijn lid van de vereniging en hebben een volledig onafhankelijke positie, los van het bestuur. Iedereen die zich slachtoffer voelt van ongewenste omgangsvormen, kan een beroep doen op één van de vertrouwenscontactpersonen.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen van AV Horror en hoe zijn zij bereikbaar?

Verona Fortuin

Graag stel ik mezelf voor als jullie vertrouwenspersoon. Hoewel ik niet meer actief deelneem aan de atletiekevenementen, draag ik AV Horror Sneek nog altijd een warm hart toe. Mijn passie voor sport blijft levendig, vooral in activiteiten zoals hardlopen, trails lopen volgens zelfgemaakte gpx-routes en survivalrun.

Naast mijn betrokkenheid bij de vereniging, werk ik dagelijks in de geestelijke gezondheidszorg bij verschillende huisartspraktijken als POH GGZ. Mijn ervaring in dit vakgebied biedt een extra dimensie aan mijn rol als vertrouwenspersoon, waarbij ik streef naar een open en ondersteunende omgeving voor alle leden.

Ik ben er om naar jullie te luisteren en een vertrouwelijk aanspreekpunt te zijn. Samen streven we naar een veilige en sportomgeving bij AV Horror Sneek.

Met sportieve groet,

Verona Fortuin
Vertrouwenspersoon AV Horror Sneek

Anneke Heijnis

Ik ben personeelsfunctionaris van beroep. Vanuit mijn functie ben ik gewend om vertrouwelijk om te gaan met gevoelige informatie.

Van jongs af aan ben ik altijd sportief geweest. Ik heb o.a. jarenlang aan turnen gedaan, lange afstanden gewandeld (in behoorlijk tempo) en ook vele kilometers gemaakt op de fiets. Het wandelen heeft plaatsgemaakt voor het hardlopen. Hier beleef ik enorm veel plezier aan en kan er mijn energie goed in kwijt. Sinds 2013 ben ik lid van AV Horror en train ik op woensdagavond op de baan.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen plezier beleeft in de sport en de sociale omgeving binnen de vereniging, en dat ongewenst gedrag moet kunnen worden besproken.

Wij hopen dat wij, met de ervaring vanuit ons werk, een bijdrage kunnen leveren als vrijwilliger voor de functie van vertrouwenscontactpersoon.

Info aangaande het aannamebeleid van onze trainers en coaches vind u hier.
Back To Top