skip to Main Content

AV Horror ’47

Zoals het jaartal in de naam AV Horror ’47 al aangeeft, is de atletiekvereniging opgericht in 1947.

Een van de oprichters en de eerste voorzitter was Anton Poiesz. Anton was de zwager van de eigenlijke initiator Ernesto Andriol. Anton kwam ongeveer 3 weken na de bevrijding terug uit Duitsland, waar hij te werk gesteld was bij de Duitse spoorwegen. Hij had de pleuritis/tuberculose. Hij kwam thuis om te herstellen en lag anderhalf jaar in de voorkamer. Ernesto, een echte hardloopgek, stelde voor om samen te gaan hardlopen om zo het herstel te bevorderen. Uiteraard werd dit eerst overlegd met de behandelende huisarts. Die zei dat het fantastisch zou zijn als Anton dit op zou kunnen brengen.

Ze vroegen hun vrienden of ze zin hadden om ook mee te lopen. Gerard Poiesz, broer van Anton, wierp zich op als eerste trainer. Een training zag er destijds als volgt uit: de Oppenhuizerweg uit richting Joure. Ze liepen dan tot de afslag Oppenhuizen/Uitwellingerga keerden dan om en dan zo hard mogelijk terug om te kijken wie er als eerste zou zijn. Ze verkleedden zich in het begin bij Gerard, die aan de Oppenhuizerweg woonde.

Waar komt de naam Horror eigenlijk vandaan?

Tijdens een bijeenkomst bedachten ze dat de vriendengroep maar eens een naam moest krijgen. Ze keken naar Ernesto en vroegen hem een mooie Italiaanse naam te bedenken. Op tafel lagen een aantal kranten. Omdat ze er niet echt goed uitkwamen pakte één van hen een Leeuwarder Courant met daarin het stripverhaal van Tompoes. Daar kwam een figuur in voor die “Horror de ademloze” heette. Terwijl hij nog zat te denken over een naam sprong rooie Anton Visser op en riep: “Horror.” Hij stelde voor om de op te richten vereniging dan maar AV Horror te noemen. De leden stemden in en zo kwam onze vereniging aan zijn naam.

Klik hier voor een uitgebreide versie van het verhaal over Horror de Ademloze (Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie).

Er werd door de jaren heen op veel verschillende plaatsen getraind. De groep werd groter en er kwam een trainer bij. Dhr. Zijlstra/Zeilstra. Er werd ook wel getraind in het Hooppark. In het begin werd er alleen hardgelopen. Ze trainden met name op de weg.

Later kreeg Horror bij het Bogerman College de gelegenheid. Ook op het veld nabij de C-Kanhal werd er getraind en achter de Him (Nu Bogerman onderbouw) maar een echte vaste stek met een eigen kantine was er niet. Op een gegeven moment kwam daar verandering in. De gemeente besloot voor de inmiddels behoorlijk gegroeide atletiekvereniging een atletiekbaan op te nemen in het nieuw aan te leggen sportpark Tinga. Daarnaast kregen we de beschikking over een eigen kantine. Op de sintelbaan is er jaren met heel veel plezier getraind en hebben er vele wedstrijden plaatsgevonden.

De baan voldeed echter al enige tijd niet meer aan de eisen en er kon ook vaak niet op getraind worden. Er mochten geen officiële wedstrijden meer worden gehouden en vandaar ook dat er op sportpark “Het Schuttersveld” een compleet nieuwe kunststof atletiekbaan is neergelegd. In juni 2007 is dit complex geopend en sindsdien wordt er door zowel jeugd als volwassenen veel gebruik van gemaakt.

Met dank aan Linde Andriol, schoondochter van Ernesto, voor het optekenen van de verhalen over de eerste jaren.

Back To Top