skip to Main Content

MILA is de afkorting voor midden- en lange afstand atletiek.

Voor de jeugd (D-tot en met A-junioren) zijn dit de afstanden tussen 600 meter en 10 kilometer. Bij AV Horror vinden de MILA-trainingen plaats op de atletiekbaan en in het Rasterhoffpark in Sneek.

Er wordt getraind volgens het meerjarenplan van de Atletiekunie; hierbij wordt ernaar gestreefd om jonge atleten zodanig te trainen dat ze op hun best zijn als ze de seniorleeftijd bereiken.

Uiteraard staat plezier altijd centraal. MILA-atleten zijn voor wat betreft de wedstrijden actief op de baan, het veld en op de weg. Velen combineren deze disciplines. In de MILA-jeugdgroep van AV Horror traint ook een aantal wedstrijdgerichte senioren mee.

Back To Top