Sneek Bolsward Sneek

De wegwedstrijdcommissie organiseert dit jaar (2022) weer de traditionele 20 km van Sneek-Bolsward Sneek. Ook kan er weer gekozen worden voor de 5 en 10 km. We keren terug naar de oude variant en laten jullie ter zijner tijd weten hoe alles eruit gaat zien…


De 51 ste Sneek Bolsward Sneek zal er dit jaar anders uitzien en wordt alleen voor leden van LAB Bolsward en AV Horror georganiseerd.
Na de 50ste editie is de organisatie op zoek gegaan naar een nieuwe impuls.

Dit heeft geresulteerd in een 0-editie van de SBS-BikeRunpoint. Een evenement wat dit jaar wordt georganiseerd alleen voor onze eigen leden. Omdat de 50ste editie aanleiding gaf voor deze bezinning kijken we wat deze impuls gaat brengen.

De SBS-Bike-Runpoint wordt gezien als training (en sportieve ontmoeting na lange tijd) en zal plaatsvinden op zaterdag 28 augustus. De organisatie heeft gekozen voor twee afstanden; 15 en 30 km. Deze afstanden worden in estafettevorm afgelegd door twee personen die zelf mogen bepalen wanneer er gewisseld wordt. De loper die niet loopt legt de afstand af op de fiets naast de loper. Elk team heeft de beschikking over één fiets.
De start van de 30 km is om 15.00 uur en de 15 km om 15.30 uur.

Hierbij gelden de volgende regels:

Reglement:

 Inschrijven van een team, dat uit 2 personen bestaat, via inschrijven.nl, (Link volgt) of op de dag zelf.
 E-bike is niet toegestaan.
 Fietser mag andere lopers niet hinderen.
 Fietser mag eigen loper niet uit de wind houden.
 Fietser zorgt voor veiligheid.
 Fietser en loper komen gelijktijdig over de finish
 Het team houdt zich aan de geldende verkeersregels. Dat betekent dat er rechts gehouden moet worden.
 Team regelt zelf drinken.
 Het team maakt waar mogelijk gebruik van fietspaden.
 Er mag onbeperkt gewisseld worden. (Wisselen vindt plaats op een veilige plek, bij voorkeur in de berm.)
 Deelnemers krijgen bij aanmelding een startnummer, hesje en stempelkaart.
 Degene die fietst draagt het hesje inclusief startnummer.

Onze hoofdsponsoren:

Informatie:

Datum: 28 augustus 2021

Afstanden: 15 km en 30 km. (Estafette)

Aanvang: 15.00 uur (30 km) 15.30 uur (15 km) Kantine open om 14.00 uur

Inschrijving: Via inschrijven.nl (Link volgt zsm) en op de dag zelf. Inschrijven kan alleen als team. Een team bestaat uit twee deelnemers waarvan er minimaal één lid is van LAB Bolsward of AV Horror.

Route: Linkjes van de route worden later geplaatst

Inschrijfkosten: 3,-

Kleedgelegenheid is aanwezig. We gaan ervan uit dat gezien de huidige ontwikkelingen er omgekleed en gedoucht kan worden. Toch willen we deelnemers vragen zoveel mogelijk thuis om te kleden. (Mochten de ontwikkelingen hier aanleiding toe geven dan zullen er eventueel aanpassingen worden gedaan.)

Uitslagen zijn te vinden op uitslagen.nl